top of page

פתרון מובייל

מה זה בעצם "מדפים נעים" ולמה צריך את זה?

מערכת מדפים נעים  מאפשרת ללקוח לנצל בצורה הרבה יותר יעילה את שטח האחסון, עד כדי כמעט הכפלה של כמות היחידות המאוחסנות בשטח נתון. לחילופין, ניתן לפנות שטח ששימש לאחסון, לטובת שימושים אחרים, תוך אחסנת אותה הכמות, בשטח קטן הרבה יותר.

 

לכך נילווים יתרונות נוספים:

  • פחות שטח = פחות עלויות אחזקה וכמובן, פחות ארנונה

  • יישום פתרון המדפים הנעים עושה שימוש בכל שטח הרצפה לאחסון, תוך שהוא מאפשר פתיחת מעבר לטובת גישה לכל פריט / משטח ספציפי על פי דרישה, וכך לנצל כל כלל השטח, שבאחסון קונבנציונלי משמש לטובת המעברים בין המדפים

מערכת המדפים הנעים של Rackit מאפשרת לך לנצל בצורה הרבה יותר יעילה את שטח האחסון שלך, יעילות המערכת מאפשרת כמעט הכפלה של כמות היחידות המאוחסנות באותו השטח. 
 
בפועל, אחסנה של יותר יחידות באותו השטח חוסכת שטח וכסף.
סטנרדרט לעומת מובייל 2.gif
bottom of page